MINT Apoteka
Korpa

COLIKIND RASTVOR 20ML

COLIKIND RASTVOR 20ML
COLIKIND RASTVOR 20ML

Opis

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..
973,28 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: COLIKIND
 • Šifra proizvoda: 243300
 • MP cena:: 5
Pregleda: 4349

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI
 OVDE.

Colikind® , 10 g/100g + 10 g /100g+ 10 g/100g + 10 g/100g + 10 g/100g, oralni rastvor
INN Chamomilla dil. D6, Cina dil. D6, Colocynthis dil. D6, Lac defloratum dil. D6, Magnesium chloratum dil. D6. 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Colikind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. 

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Colikind i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Colikind
3. Kako se upotrebljava lek Colikind
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Colikind
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK COLIKIND I ČEMU JE NAMENjEN
Lek Colokind je homeopatski lek, koji se u skladu sa homeopatskim principima primenjuje kod beba i male dece koje muče stomačni grčevi i nadimanja

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLIKIND
Lek Colikind ne smete koristiti:

Lek Colikind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka Colikind (videti odeljak 6). 

Kada uzimate lek Colikind, posebno vodite računa:
Obratite se Vašem lekaru:

 • Ako primetite da Vaše dete slabo reaguje na lek Colikind
 • Ako se pojave dodatne tegobe.
 • U slučaju dugotrajnih, neobjašnjivih ili novonastalih simptoma potrebno je konsultovati lekara. 

Primena drugih lekova
Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. 

Uzimanje leka Colikind sa hranom ili pićima
Ne preporučuje se uzimanje leka Colikind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Colikind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.

Primena leka Colikind u periodu trudnoće i dojenja
Nije primenljivo. Ovaj lek je namenjen deci.

Uticaj leka Colikind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije primenljivo.Ovaj lek je namenjen deci.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Colikind
Lek Colikind sadrži malu količinu etanola (manje od 100 mg po dozi).

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLIKIND
Deca od 0 do 3 godina:
Kod akutnih tegoba uzeti po 3 kapi na svaki sat, najviše 6 puta u toku dana. Kada popuste tegobe, uzeti po 3 kapi 3 puta dnevno.
Pre nego što proguta Colikind kapi, dete treba malo da ih zadrži u ustima. Ukoliko je potrebno, za bebe se kapi mogu pomešati sa malo vode.

Ako ste uzeli više leka Colikind nego što je trebalo
U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Colikind
Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu

Ako naglo prestanete da uzimate lek Colikind
Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Colikind ne očekuje se pojava štetnih dejstava.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Lek Colikind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Colikind. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Colikind i konsultujte se sa svojim lekarom. 

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

5. KAKO ČUVATI LEK COLIKIND
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Rok upotrebe Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina.
Rok upotrebe prilikom prvog otvaranja: 12 meseci.
Nemojte koristiti lek Colikind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje
Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.
Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperatri do 25°C. 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Colikind
100 g rastvora sadrži:
Aktivne supstance: Chamomilla dil. D6 10 g, Cina dil. D6 10 g, Colocynthis dil. D6 10 g, Lac defloratum dil. D6 10 g, Magnesium chloratum dil. D6 10 g.
Pomoćne supstance: ksilitol, glicerol 85%, prečišćena voda. 

Kako izgleda lek Colikind i sadržaj pakovanja
Oralne kapi, bistar bezbojan i viskozan rastvor.
Bočica od tamnog stakla zapremine 20 mL sa plastičnim zatvaračem i kapaljkom.
Spoljnje pakovanje:složiva kartonska kutija.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.