MINT Apoteka
Korpa

OMNITUS TABLETE 50MG A10

OMNITUS TABLETE 50MG A10
OMNITUS TABLETE 50MG A10

Opis

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..
314,16 RSD
  • Lager: Nema na lageru
  • Brend: HEMOFARM
  • Šifra proizvoda: 10451
  • MP cena:: 5
Pregleda: 95

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI 
OVDE.

Omnitus® , 50 mg, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem
INN: butamirat
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Omnitus, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 – 7 dana morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. 

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Omnitus i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omnitus
3. Kako se upotrebljava lek Omnitus
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Omnitus
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK OMNITUS I ČEMU JE NAMENJEN?
Omnitus je lek koji sprečava i smiruje suv, nadražajni kašalj. Dodatno, opušta grč mišića bronhija čime olakšava disanje.
Omnitus se primenjuje u lečenju napada suvog (neproduktivnog), nadražajnog kašlja različitog uzroka. 

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMNITUS
Lek Omnitus ne smete koristiti: -

  • ako ste alergični na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci u sastavu leka (videti odeljak "Šta sadrži lek Omnitus"),
  • ako imate produktivni kašalj (kašalj sa iskašljavanjem),
  • ako ste u prvom trimestru trudnoće

Kada uzimate lek Omnitus, posebno vodite računa:
Ukoliko nakon 7 dana terapije nema poboljšanja stanja, odnosno dođe do pogoršanja kašlja, potrebno je da se konsultujete sa lekarom o nastavku terapije. Ukoliko je kašalj produktivan, tj. praćen iskašljavanjem guste sluzi i sekreta, ne preporučuje se primena, s obzirom na to da sprečavanje refleksa kašlja lekom Omnitus može dovesti do zastoja sekreta i sluzi u bronhijama, što povećava rizik za razvoj infekcije disajnih puteva i nastanak grča mišića bronhija (bronhospazam). Istovremena primena leka Omnitus koji je antitusik, sa lekovima koji olakšavaju iskašljavanje i razgrađuju gusti sekret (ekspektoransi i mukolitici), takođe može da naškodi. Ne preporučuje se primena film tableta sa modifikovanim oslobađanjem od 20 mg kod dece mlađe od 6 godina. Ne preporučuje se primena film tableta sa modifikovanim oslobađanjem od 50 mg kod dece mlađe od 12 godina.

Primena drugih lekova
Ne postoje specifične kliničke studije u kojima su ispitivane interakcije sa drugim lekovima, međutim, teoretski postoji interakcija sa lekovima koji imaju dejstvo na centralni nervni sistem, kao i interakcija sa alkoholom. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali ili ako Vaše dete uzima ili je donedavno uzimalo neki drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Omnitus sa hranom ili pićima
Hrana i bezalkoholna pića ne utiču na dejstvo leka Omnitus. Tokom uzimanja leka Omnitus, ne preporučuje se konzumiranje alkoholnih pića.

Primena leka Omnitus u periodu trudnoće i dojenja
Sprovedene studije na životinjama pokazale su da nema štetnog dejstva leka na plod. S obzirom na to da nisu sprovedene kontrolisane kliničke studije na trudnicama, primenu ovog leka kod trudnica treba izbegavati u prvom trimestru trudnoće, a i nadalje u toku trudnoće, primena leka je opravdana samo ukoliko očekivana korist za trudnicu prevazilazi potencijalni rizik za plod. Nije poznato da li se lek Omnitus izlučuje u majčino mleko, te se upotreba leka ne preporučuje tokom dojenja. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Omnitus na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Primena leka Omnitus može da izazove pospanost i tako utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. 

Važne informacije o nekim sastojcima leka Omnitus
Omnitus film tablete sa modifikovanim oslobađanjem sadrže azo boje koje mogu izazvati alergijsku reakciju. Lek Omnitus sadrži laktozu kao pomoćnu supstancu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. 

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMNITUS
Lek Omnitus je namenjen za oralnu primenu. Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom. Maksimalna dužina trajanja terapije je 7 dana. Ukoliko se simptomi pogoršaju ili kašalj traje duže od 7 dana neophodna je konsultacija sa lekarom.

Film tablete sa modifikovanim oslobađanjem 50 mg
Deca uzrasta preko 12 godina: 1 do 2 film tablete dnevno.
Odrasli: 1 film tableta na svakih 8 do 12 sati. 

Ako ste uzeli više leka Omnitus nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Omnitus nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Simptomi akutnog predoziranja butamiratom su pospanost, mučnina, povraćanje, proliv, gubitak ravnoteže i sniženje krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Omnitus
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek i nikada nemojte detetu davati duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da mu date lek! U slučaju da ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Ukoliko je blizu vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Omnitus
Nije primenljivo. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi i Omnitus može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Povremena neželjena dejstva leka (mogu se javiti kod 1 - 10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): vrtoglavica, pospanost, mučnina i proliv. Ovi simptomi obično nestaju smanjenjem doze ili obustavom primene leka. Retka neželjena dejstva leka (mogu se javiti kod 1 - 10 na 1 0000 pacijenata koji uzimaju lek): osip i koprivnjača.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK OMNITUS
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Rok upotrebe: Omnitus 50 mg, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem 2 godine
Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Omnitus
Omnitus, 50 mg, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem
Aktivna supstanca je: Aktivna supstanca je butamirat (u obliku butamirat-citrata). 1 film tableta sadrži 50 mg butamirat-citrata.
Ostali sastojci su: Jezgro: Laktoza, monohidrat; Hipromeloza 4000 cp; Talk; Magnezijum-stearat; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Povidon. Film: Hipromeloza 3 cp; Talk; Etilceluloza; Makrogol 6000; Titan-dioksid E 171 C.I. 77891; Braun lack C.I. 15985: 1/ (E 110) C.I. 14720: 1/ (E 122) C.I. 28440: 1/ (E 151); Košenil rot lack E 124 C.I. 16255.
Kako izgleda lek Omnitus i sadržaj pakovanja
Omnitus, 50 mg, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem Okrugle, bikonveksne film tablete, cigla-crvene boje, na prelomu bele boje. 
U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 blister od PVC/PVdC/Al folije sa 10 film tableta od po 50 mg

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.