MINT Apoteka
Korpa

STREPSILS INTENSIVE SPREJ ZA USNU SLUZNICU 15ML

STREPSILS INTENSIVE SPREJ ZA USNU SLUZNICU 15ML
STREPSILS INTENSIVE SPREJ ZA USNU SLUZNICU 15ML

Opis

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..
648,94 RSD
 • Lager: Nama na lageru
 • Brend: STREPSILS
 • Šifra proizvoda: 907630
Pregleda: 32

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


UPUTSTVO ZA LEK

Strepsils® Intensive, 8,75 mg/dozi, sprej za usnu sluznicu, rastvor, 15 ml

INN:  flurbiprofen

Za primenu kod odraslih

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru. 

U ovom uputstvu pročitaćete: 

1. Šta je lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
3. Kako se upotrebljava lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu i čemu je namenjen

Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu 8,75 mg, kao aktivnu supstancu sadrži flurbiprofen. Flurbiprofen pripada gupi lekova koji se zovu  nesteroidni antiinflamatorni lekovi  koji deluju tako što menjaju način na koji Vaše telo reaguje na bol, otok i povišenu temperaturu.
Lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu se koristi za kratkotrajno olakšanje simptoma kod bola u grlu, kao što su bol, otežano gutanje i otok. Namenjen je za primenu kod odraslih osoba.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu

Lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu ne smete uzimati:

 • Ako ste alergični na flurbiprofen, druge lekove iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), acetilsalicilnu kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (videti odeljak 6);
 • Ako ste ikada ranije imali alergijske reakcije nakon primene NSAIL ili acetilsalicilne kiseline kao što su astma, zviždanje u grudima, svrab, zapaljenje sluzokože nosa, osip na koži, otok;
 • Ako imate ili ste ranije imali (2 ili više epizoda) čira na želucu, krvarenja iz želuca ili intestinalni čir;
 • Ako ste ranije imali gastrointestinalno krvarenje ili perforacije (probijanje zida creva) pri primeni NSAIL;
 • Ako ste ranije imali težak oblik kolitisa (zapaljenje skuzokože creva);
 • Ako ste imali problema sa koagulacijom krvi  ili krvarenje nakon primene NSAIL;
 • Ako ste u trećem trimestru trudnoće;
 • Ako imate težak poremećaj rada srca, bubrega ili jetre.

Upozorenja i mere opreza

Pre uzimanja leka Strepsils Instensive, sprej za usnu sluznicu posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko:

 • već uzimate neke lekove iz grupe NSAIL ili acetilsalicilnu kiselinu;
 • imate tonzilitis (zapaljenje krajnika) ili mislite da imate bakterijsku infekciju grla (za koju su vam potrebni antibiotici);
 • ste starija osoba, s obzirom da se kod Vas mogu češće javiti neželjena dejstva;
 • imate ili ste ikada imali astmu ili patite od alergije;
 • imate sistemski eritemski lupus (bolest tokom koje imuni sistem dovodi do bola u zglobovima, promena na koži i drugih organskih poremećaja) ili mešovitu bolest vezivnog tkiva;
 • imate hipertenziju (visok krvni pritisak);
 • imate u anamnezi oboljenje creva (ulcerozni kolitis, Kronovu bolest);
 • imate probleme sa srcem, bubrezima ili jetrom;
 • ste imali moždani udar;
 • ste u prva dva trimestra trudnoće (prvih 6 meseci trudnoće) ili dojite.

Tokom uzimanja leka Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu posebno vodite računa:

 • Nakon pojave prvih znakova alergije ili drugih reakcija na koži (osip, perutanje kože, plikovi) prestanite sa upotrebom leka i odmah se obratite Vašem lekaru;
 • Prijavite Vašem lekaru bilo koji neuobičajeni abdominalni (stomačni) simptom (pogotovo ukoliko je došlo do krvarenja);
 • Ukoliko Vam ne bude bolje, ili se Vaše stanje pogorša ili dođe do pojave novih simptoma, obratite se Vašem lekaru.
 • Lekovi kao Strepsils Intensive sprej za usnu sluznicu, koji u svom sastavu sadrže flurbiprofen, mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od nastanka srčanog ili moždanog udara. Rizik se povećava primenom većih doza tokom dužeg vremenskog perioda. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu Lekovi kao Strepsils Intensive sprej za usnu sluznicu, koji u svom sastavu sadrže flurbiprofen, mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od nastanka srčanog ili moždanog udara. Rizik se povećava primenom većih doza tokom dužeg vremenskog perioda. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu i dužinu primene leka (pogledajte odeljak 3).

Primena leka kod dece

Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata.

Drugi lekovi i Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate, nedavno ste uzimali, ili možda ćete uzimati neki drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, a pogotovo:

 • druge lekove iz grupe NSAIL, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 za lečenje bola ili zapaljenja, s obzirom da može biti povećan rizik od krvarenja iz želuca ili creva;
 • varfarin, acetilsalicilnu kiselinu i druge lekove koji se koriste za razređivanje krvi i sprečavanje agregacije trombocita;
 • ACE inhibitore i antagoniste receptora za angiotenzin II, lekove koji se koriste u lečenju povišenog krvnog pritiska;
 • lekove koji se koriste za izbacivanje viška tečnosti iz organizma (diuretike, uključujući diuretike koji štede kalijum);
 • selektivne inhibitore preuzimanja serotonina (SSRI) koji se koriste u lečenju depresije;
 • lekove koji se koriste u lečenju srčane insuficijencije (srčane glikozide) kao što je digoksin;
 • ciklosporin, lek koji se koristi kako bi se sprečilo odbacivanje organa nakon transplatacije;
 • kortikosteroide, lekove koji se koriste za smanjenje zapaljenja;
 • litijum, lek koji se koristi kod poremećaja raspoloženja;
 • metotreksat, lek koji se koristi u terapiji psorijaze, artritisa i raka;
 • mifepriston, lek koji se koristi za prekid trudnoće. Lekove iz grupe NSAIL ne treba primenjivati 8-12 dana nakon primene mifepristona, s obzirom na to da mogu smanjiti efekat mifepristona;
 • oralne antidijabetike;
 • fenitoin, lek koji se koristi u lečenju epilepsije;
 • probenecid, sulfapirazon, lekove koji se koriste u lečenju gihta i artritisa;
 • hinolonske antibiotike kao što su ciprofloksacin i levofloksacin, lekove koji se koriste u lečenju bakterijskih infekcija;
 • takrolimus, imunosupresiv koji se koristi nakon transplatacije organa;
 • zidovudin, lek koji se koristi u lečenju pacijenata inficiranih HIV-om.

Uzimanje leka Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu sa hranom i pićima

Izbegavajte uzimanje alkohola tokom primene leka Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu, s obzirom na to da može doći do povećanja rizika od nastanka krvarenja u stomaku ili crevima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Ne uzimajte lek Strepsils Intensive ukoliko ste u poslednjem trimestru trudnoće.
Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko ste u prvom i drugom trimestru trudnoće (prvih 6 meseci trudnoće).

Flurbiprofen pripada grupi lekova koji mogu da smanje plodnost kod žena. Ovaj uticaj na plodnost prestaje kada se obustavi primena leka. Malo je verovatno da povremeno uzimanje leka Stepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu  može uticati na ostajanje u drugom stanju. Ipak, obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ovaj lek i imate problema da ostanete u drugom stanju

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ne očekuje se da će lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Ipak, vrtoglavica i zamućen vid su moguća neželjena dejstva primene NSAIL. Ukoliko se ova neželjena dejstva jave, nemojte voziti i rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216) koji mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene, a izuzetno i bronhospazam (suženje disajnih puteva).

3. Kako se uzima lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu

Uvek primenjujte lek tačno onako kako je to opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to rekao lekar ili farmaceut. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.
Lek je namenjen za primenu kod odraslih (starijih  od 18 godina).

Doziranje

Jedna doza (3 potiska) u zadnji deo grla na svakih 3-6 sati, do maksimalnih 5 doza u toku 24 časa.
Jedna doza (3 potiska) sadrži 8,75 mg flurbiprofena.
Ovaj lek nije namenjen za primenu kod dece i osoba mlađih od 18 godina.

Lek je namenjen samo za oromukozalnu primenu.

 • Naprskajte lek u grlo.
 • Nemojte udisati (inhalirati) lek tokom primene.
 • Nemojte primenjivati više od 5 doza (15 potisaka) tokom 24 sata.

Lek je namenjen za kratkotrajnu upotrebu.
Potrebno je da primenjujete najnižu efikasnu dozu u toku najkraćeg vremenskog perioda potrebnom za olakšanje simptoma. Ukoliko dođe do pojave iritacije u usnoj duplji, prekinite primenu leka.

Preporučuje se da se lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu primenjuje najduže 3 dana, osim ukoliko Vam lekar nije drugačije savetovao.
Ukoliko se bol u grlu ne ublaži, ili se stanje pogorša, ili se pak jave novi simptomi, obratite se svom lekaru.

Aktiviranje pumpe
Kada prvi put primenjujete sprej (ili ukoliko tokom dužeg vremenskog perioda niste primenjivali sprej) potrebno je da aktivirate pumpu.
Okrenite sprej u smeru suprotnom od Vas i raspršite sprej minimum 4 puta dok se ne formira odgovarajući mlaz. Tada je pumpa aktivirana i sprej spreman za korišćenje. Ukoliko tokom dužeg vremenskog perioda niste primenjivali sprej potrebno je da usmerite sprej od sebe i raspršite minimum jednom da bi se dobio odgovarajući mlaz. Uvek proverite da li je mlaz odgovarajući pre primene leka.

Primena leka

Usmerite mlaznicu prema zadnjem delu grla. Koristeći brze pokrete, pritisnite pumpu 3 puta, vodeći računa da u potupnosti pritisnete pumpu prilikom svakog raspršivanja, dok uklanjate prst sa vrha pumpe između svakog raspršivanja. Nemojte udisati lek tokom raspršivanja.

Ako ste uzeli više leka Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu nego što je trebalo  
U slučaju predoziranja obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ili odmah potražite medicinsku pomoć, čak i ukoliko se dobro osećate. Simptomi predoziranja mogu biti mučnina, povraćanje, bol u stomaku ili ređe proliv, zvonjenje u ušima, glavobolja i krvarenje iz gastrointestinalnog trakta.

Ukoliko imate bilo koje pitanje vezano za primenu ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
Pridržavajte se uputstva za primenu leka i nemojte prekoračivati preporučenu dozu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi i lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu, može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata koji primenjuju lek.

Prestanite sa primenom leka i odmah potražite medicinsku pomoć ukoliko se kod Vas jave:
 • znaci alergijske reakcije kao što su astma, neobjašnjivo zviždanje u grudima ili kratak dah (otežano disanje), svrab, curenje iz nosa ili osip na koži.
 • otok lica, jezika ili grla koje dovodi do otežanog disanja, ubrzan rad srca, smanjenje krvnog pritiska koje može dovesti do stanja šoka (do ovoga može doći i nakon prve primene leka).
 • znaci preosetljivosti i reakcija na koži kao što su crvenilo kože, otok, perutanje kože, pojava plikova po koži, ljuštenje kože ili pojava čireva na koži i sluzokožama.    
Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vam se jave sledeća neželjena dejstva, kao i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Vrtoglavica, glavobolja
 • Parestezija (osećaj trnjenja, bockanja, mravinjanja ili žarenja u nekom delu tela)
 • Iritacija grla
 • Proliv
 • Čirevi u ustima
 • Ranice u ustima, bol ili utrnulost u ustima
 • Bol u ždrelu
 • Nelagodan osećaj u ustima (osećaj toplote, gorenja ili golicanja)
 • Mučnina
Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):
 • Pospanost
 • Pojava plikova u ustima ili grlu, smanjena osetljivost ždrela
 • Nadimanje i bol u trbuhu, gasovi, zatvor, loše varenje, osećaj mučnine
 • Suva usta
 • Bol u jeziku
 • Poremećaj čula ukusa
 • Poremećaj čula dodira u usnoj duplji
 • Povraćanje
 • Osip na koži, svrab kože
 • Groznica, bol
 • Osećaj pospanosti ili poteškoće prilikom uspaljivanja
 • Pogoršanje astme, sužavanje disajnih puteva, zviždanje u grudima, otežano disanje

Retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • Anafilaktička reakcija

Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

 • Anemija, trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica koji može dovesti do pojave modrica i krvarenja)
 • Otok (edem), povišen krvni pritisak, srčana insuficijencija
 • Teški oblici kožnih reakcija kao što su bulozne reakcije (pojava velikih mehurova po koži), uključujući Steven Johnson-ov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu (retko medicinsko stanje koje se javlja kao posledica teških neželjenih reakcija na određene lekove ili infekciju u kome dolazi do teških reakcija na koži i sluzokožama)
 • Hepatitis (zapaljenje ćelija jetre)

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Strepsils  Intensive, sprej za usnu sluznicu

Rok upotrebe
2 godine.
Nemojte upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe naznačen na pakovanju se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.

Čuvanje

Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.
Ne čuvati lek u frižideru i ne zamrzavati.

Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Strepsils Intensive, sprej za usnu sluznicu
Aktivna supstanca leka je flurbiprofen. Jedna doza (3 potiska) sadrži 8,75 mg flurbiprofena, što odgovara koncentraciji od 16,2 mg/ml flurbiprofena.
Pomoćne supstance: betadeks, dinatrijum-fosfat dodekahidrat; limunska kiselina, monohidrat; metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216), natrijum-hidroksid, aroma nane, aroma trešnje, N, 2,3-trimetil-2-izopropilbutanamid, saharin-natrijum, hidroksipropilbetadeks i prečišćena voda.

Kako izgleda lek Strepsils Intensive sprej za usnu sluznicu i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor.

Unutrašnje pakovanje: Bela, neprovidna HDPE bočica sa multikomponentnom pumpom (180 mikrolitara sprej pumpa: bela pumpa sa raspršivačem sastavljena od polipropilena (PP), polietilena visoke gustine (HDPE), polietilena niske gustine (LDPE), LDPE/PIB komponenta (polizobutilen – guma), polioksimetilen (POM) i nerđajući čelik) i zaštitnim polipropilenskim poklopcem. Bočica sadrži 15 mL spreja za usnu sluznicu.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica.

Napišite recenziju

Molimo Vas prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.